ارضا شدن همزمان مرد و زن + تصویر | ایران گفتگو | مدل لباس | عکس بازیگران | مسائل جنسی
تبلیغات
تبلیغات
عنوان بنر

عنوان

خرید اینترنتی ژورنال بافتنی 2014

4000 عکس از انواع بافتنی ها در دسته بندی های منظم

قابل پخش بر روی دستگاه های DVD
با قیمت استثنایی ...
قیمت فقط : 6800 تومان
 

ارضا شدن همزمان مرد و زن + تصویر

ایران گفتگو:رابطه ی جنسی موفق است که هم زن و هم مرد ارضا شوند.ایران گفتگو در ادامه رازهایی برای بهتر انجام شدن رابطه ی جنسی موفق را بیان میکند که با خواندن و عمل به آنها ….

خیلی مواقع زوج ها سعی می کنند طوری عشق بازی شان را پیش برند که ارگاسم  و یا ارضاء شدن شان همزمان با هم رخ دهد. بر خلاف تصورشان، این نوع زمابندی می تواند به سلامت رابطه جنسی صدمه بزند و از رضایت بخشی آن بکاهد.

 

در این حالت، زن همیشه دلواپس این خواهد بود که کی به ارگاسم می رسد؟ مطمئن باشید توجه به این مسئله خیلی آشفته اش خواهد کرد.

او نیاز دارد، بدون هیچ بازداری یا کنترلی، آزادانه به رابطه جنسی بپردازد تا ارگاسم به سراغش آید. وقت ارگاسم برای او همان زمانی است که رخ می دهد. پس، مرد می تواند بعد از او فوراً ارگاسم داشته باشد یا حتی نحوه ی بهتر آن این است که می تواند کمی صبر کند.

به این نکته ی مهم نیز توجه داشته باشید: رسیدن هم زمان مرد و زن به ارگاسم هر دو را چنان جذب لذت شدید خود می کند که شراکت و توجه به عواطف دیگری برایشان به ناگاه از دست می رود و خاصه ی اصیل عشق، یعنی انس و الفت، در میانشان ناپدید می شود.

 

لحظه ای زن سرشار از توجه کامل به احساسات مرد است؛ و لحظه ی دیگر، هیچ برجا نمانده. مرد هم، فرقی ندارد، آن زمان که ارگاسم را تجربه می کند لذت زن را از خاطر می برد. او، که تا پیش از رسیدن به ارگاسم، همه ی حواسش متوجه ی لذت رو به افزایش زن بوده، آناً چنان می گسلد و دل مشغول لذت بردن خود می شود که جایی برا احساس لذت زن و توجه به عشقش باقی نمی ماند.

 

ارگاسم داشتن همزمان مرد و زن می تواند باعث رضایت بخشی کمتری شود.

اگر مرد مسئولیت کنترل خود را به عهده بگیرد، این امکان برای زن به وجود می آید که از کنترل خارج شود و به پیش رود. از این راه،  مرد توجه اش را به زن حفظ کرده و می توان از لذت بردن او به طور کامل لذت ببرد. سپس، زن این امکان رامی یابد که با توجه ی کامل به مرد ارگاسم دهد و از احساس لذت او برخوردار شود. در این صورت،  مثل این است که هر دوی آن ها به جای یک ارگاسم دو ارگاسم را تجربه کنند؛ ابتدا هر دو ارگاسم زن را و بعد هر دو ارگاسم مرد را.

 

اما، این که  مرد بخواهد لذت کامل خود را مقدم بر زن تجربه کند، چه اشکالی دارد؟  او با این روش زن را از شکل گیری آرام خواهشش دور می کند و چنانچه علی رغم آن، زن بتواند به ارگاسم برسد، مرد به خاطر فقدان برانگیختگی کامل در شرایطی نیست که قادر باشد ارگاسم او را به خوبی احساس کند.

 

پیروی از دستورالعمل های کلی رابطه جنسی دوقطبی به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن را داشته باشد. حال،  اگر این خواهشش حاصل نشد، چون مرد وقت خود را بدون توقع یا ایجاد زحمت برایش صرف کرده،  زن احساس رضایت کافی خواهد کرد.

 

پیروی از دستورالعمل های کلی رابطه جنسی دو قطبی به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن راداشته باشد.

 

فواید اضافی رابطه جنسی دوقطبی

از فواید رابطه جنسی دو قطبی احساس محق بودن زن برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن است. وقتی مرد در زمان خود لذتش را برد و نوبت به زن رسید،  طبیعت زن به زن می گوید حالا نوبت توست. بدون این احساس حق داشتن، برای بعضی از زنان رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن بسیار دشوار است.

 

بسیاری از زنان بخشش را به راحتی انجام می دهند؛ ولی وقتی نوبت دریافت کردن می رسد، برایشان همه چیز خیلی سخت می شود. زن به هنگام رابطه جنسی ممکن است چنان نگران یا در فکر نیازهای شریک جنسی اش باشد که به خود اجازه ندهد به نیازهای خودش نیز توجه کند. چنین گرایشی می تواند کاملاً ناخودآگاه باشد.

 

خیلی مواقع زوج ها سعی می کنند طوری عشق بازی شان را پیش برند که ارگاسم  و یا ارضاء شدن شان همزمان با هم رخ دهد. بر خلاف تصورشان، این نوع زمابندی می تواند به سلامت رابطه جنسی صدمه بزند و از رضایت بخشی آن بکاهد.

 

در این حالت، زن همیشه دلواپس این خواهد بود که کی به ارگاسم می رسد؟ مطمئن باشید توجه به این مسئله خیلی آشفته اش خواهد کرد.

او نیاز دارد، بدون هیچ بازداری یا کنترلی، آزادانه به رابطه جنسی بپردازد تا ارگاسم به سراغش آید. وقت ارگاسم برای او همان زمانی است که رخ می دهد. پس، مرد می تواند بعد از او فوراً ارگاسم داشته باشد یا حتی نحوه ی بهتر آن این است که می تواند کمی صبر کند.

به این نکته ی مهم نیز توجه داشته باشید: رسیدن هم زمان مرد و زن به ارگاسم هر دو را چنان جذب لذت شدید خود می کند که شراکت و توجه به عواطف دیگری برایشان به ناگاه از دست می رود و خاصه ی اصیل عشق، یعنی انس و الفت، در میانشان ناپدید می شود.

 

لحظه ای زن سرشار از توجه کامل به احساسات مرد است؛ و لحظه ی دیگر، هیچ برجا نمانده. مرد هم، فرقی ندارد، آن زمان که ارگاسم را تجربه می کند لذت زن را از خاطر می برد. او، که تا پیش از رسیدن به ارگاسم، همه ی حواسش متوجه ی لذت رو به افزایش زن بوده، آناً چنان می گسلد و دل مشغول لذت بردن خود می شود که جایی برا احساس لذت زن و توجه به عشقش باقی نمی ماند.

 

ارگاسم داشتن همزمان مرد و زن می تواند باعث رضایت بخشی کمتری شود.

اگر مرد مسئولیت کنترل خود را به عهده بگیرد، این امکان برای زن به وجود می آید که از کنترل خارج شود و به پیش رود. از این راه،  مرد توجه اش را به زن حفظ کرده و می توان از لذت بردن او به طور کامل لذت ببرد. سپس، زن این امکان رامی یابد که با توجه ی کامل به مرد ارگاسم دهد و از احساس لذت او برخوردار شود. در این صورت،  مثل این است که هر دوی آن ها به جای یک ارگاسم دو ارگاسم را تجربه کنند؛ ابتدا هر دو ارگاسم زن را و بعد هر دو ارگاسم مرد را.

 

اما، این که  مرد بخواهد لذت کامل خود را مقدم بر زن تجربه کند، چه اشکالی دارد؟  او با این روش زن را از شکل گیری آرام خواهشش دور می کند و چنانچه علی رغم آن، زن بتواند به ارگاسم برسد، مرد به خاطر فقدان برانگیختگی کامل در شرایطی نیست که قادر باشد ارگاسم او را به خوبی احساس کند.

 

پیروی از دستورالعمل های کلی رابطه جنسی دوقطبی به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن را داشته باشد. حال،  اگر این خواهشش حاصل نشد، چون مرد وقت خود را بدون توقع یا ایجاد زحمت برایش صرف کرده،  زن احساس رضایت کافی خواهد کرد.

 

پیروی از دستورالعمل های کلی رابطه جنسی دو قطبی به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن راداشته باشد.

 

فواید اضافی رابطه جنسی دوقطبی

از فواید رابطه جنسی دو قطبی احساس محق بودن زن برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن است. وقتی مرد در زمان خود لذتش را برد و نوبت به زن رسید،  طبیعت زن به زن می گوید حالا نوبت توست. بدون این احساس حق داشتن، برای بعضی از زنان رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن بسیار دشوار است.

 

بسیاری از زنان بخشش را به راحتی انجام می دهند؛ ولی وقتی نوبت دریافت کردن می رسد، برایشان همه چیز خیلی سخت می شود. زن به هنگام رابطه جنسی ممکن است چنان نگران یا در فکر نیازهای شریک جنسی اش باشد که به خود اجازه ندهد به نیازهای خودش نیز توجه کند. چنین گرایشی می تواند کاملاً ناخودآگاه باشد.

 • نوشته های مرتبط :
 • جدیدترین مطالب

  آنچه داغ است

  
  بهمن ۲۶م, ۱۳۹۱ | 39,077 views | دسته: زناشویی

  برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

  

  افزودن نظر: